Литература

  • В. Вучић, Д. Ивановић – Физика И, Научна књига, Београд, 1987.
  • Ф. В. Сеарс – Механика, Таласно кретање, Топлота, Научна књига, Београд, 1980.
  • Фриш и Тиморјева – Курс опште физике, књига И, Научна књига, Београд, 1975.
  • Википедија- Бернулијева једначина
Advertisements