Торичелијева теорема

(Мерење брзине истицања течности кроз отвор на суду)

Нека течност истиче кроз бочни отвор на суду ( сл. 2 ). Ако је отвор мали, онда се брзина спуштања течности у суду може занемарити у односу на брзину истицања течности кроз отвор.

Наставите са читањем

Advertisements

Питоова цев

Најједноставнији облик Питоове цеви служи за одређивање брзине струјања течности у неком отвореном каналу (сл. 3). То је обична савијена стаклена цев чији се отвор окреће према струји течности. Нека је ниво референције хоризонтала која пролази кроз средину отвора цеви. У тачки 1 течност је заустављена отвором цеви па је v1=0 у тачки 2 брзина v2 једнака је брзини течности v.

Наставите са читањем

Вентуријева цев

Користи се за мерење брзине или протока флуида. Применом Бернулијеве једначине на већи и мањи пресек цеви, добија се:

p1 +½∙ρ∙v12= p2 +½∙ρ∙v22.

Комбинујући ову релацију с једначином континуитета и стављајући да је v1=v, добија се:

v=S2(2(p1-p2)/ρ(S12-S22))½,

где су површине пресека S1 и S2 познате, а p1-p2=ρ∙g∙H.

На основу тога проток течности износи:

Q=S1∙v= S1∙ S2(2(p1-p2)/ρ(S12-S22))½.

Све величине у формули могу се мерити и на основу њихових вредности, израчунати брзина односно проток течности.